Pracownicy

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy:

Robert Kowalski – kierownik

Dariusz Strączek – z-ca kierownika / starszy pracownik socjalny

Iwona Kwiecień – pielęgniarka

Gabriela Subik – terapeuta

Ewa Migas – terapeuta

Ewelina Kijak – terapeuta (urlop wychowawczy)

Anna Gnoińska – terapeuta (urlop macierzyński)

Krystyna Szeptycka – starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Tadeusz Perzanowski – pedagog

Ewa Okrzesik – aspirant pracy socjalnej

Maria Wojtaszek – główny księgowy

Jadwiga Cieślak – inspektor ds. płac