Pracownicy

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy:

Robert Kowalski – kierownik

Dariusz Strączek – z-ca kierownika / starszy pracownik socjalny

Iwona Kwiecień – pielęgniarka

Ewa Migas – terapeuta

Ewelina Kijak – terapeuta

Krystyna Szeptycka – starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Tadeusz Perzanowski – pedagog

Ewa Okrzesik – opiekun osoby starszej

Maria Wojtaszek – główny księgowy