Dokumenty

W tym miejscu zamieszczone są dokumenty dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej.

Uchwała Nr XXI/49/2004 w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Zielonki pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy

Uchwała nr XXI/50/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zielonki.

Lokalny program działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w Gminie Zielonki.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw (dotyczy m.in. odpłatności za pobyt w ŚDS).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.

Zdrowie psychiczne w różnorodności form oparcia środowiskowego – wydawnictwo pokonferencyjne ROPS.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.